Jääaja Keskuse III korruse infotekstide koostamine

SA Roheline Maakond on alltöövõtja Tartu valda, Äksi kerkiva Jääaja Keskuse ekspositsiooni koostamisel. Jääaja Keskus – see on enam kui 2200 m2 näitusepinda täis lugusid jääaegadest maailma ajaloo taustal ning inimesest imelises muutuvas looduses. Keskus avatakse tänavu suvel.

Meie spetsialistide abil valmivad infotekstid tänapäeva kliima ja selle seire kohta, samuti maailma keskkonnaprobleemidest, sh energiatootmisest ja -kasutusest meil ja maailmas, olmejäätmetest ning sellest, kuidas iga inimene oma käitumisega mõjutab meid ümbritsevat keskkonda.