Uurimuslik õpe Lääne-Virumaa gümnaasiumiõpilastele

2011-2012 õppeaastal viidi koostöös RMK Sagadi looduskooliga Lääne-Virumaa 10 gümnaasiumis läbi uurimuslikul õppel põhinev õppeprogramm. Igast gümnaasiumist osales üks klass, kes kahe õppetunni jooksul tutvus uurimusliku õppe ülesehitusega ning Vernier LabQuest andmkogujatega, mis annavad laialdased võimalused erinevate keskkonnatingimuste ja –näitajate uurimiseks. Õpilased viisid ka reaalselt erinevaid katseid läbi.

Programm toetab gümnaasiumi bioloogia õppekava.

Uurimusliku õppe metoodiline juhend