Loodusteaduste kool Lääne-Virumaal

Maaülikooli Loodusteaduste kool olnud Tartu ja Tartumaa gümnaasiumiõpilaste seas väga populaarne, võimaldades juba gümnaasiumiosas heita pilku teadusmaailma, saada osa ülikooli õppejõudude loengutest-seminaridest ning saada tuttavamaks kõrgharidussüsteemiga. RMK Sagadi looduskooli programmide käigus on ilmnenud, et Lääne-Virumaal on loodushuvilisi noori küllaldaselt, kuid huvi realiseerimiseks pole piisavalt võimalusi. Sagadi looduskool on pakkunud uurimusliku õppe programme põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumiõpilastele, mille käigus on tekkinud hea koostöö koolidega. Nüüd koostöös Maaülikooliga ja RMK Sagadi looduskooliga on loodusteaduste kooli toomine Lääne-Virumaale andnud 25-le huvilisele õpilasele võimaluse saada ülevaade loodusteaduslikest erialadest ja ainetest kõrgkooli tasemel, sh ka õppekorraldusest.

Projekti finantseeritakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.