Keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamine Lasila Põhikooli loovtöödes

Õppeaastal 2012/ 2013 viisid RMK Sagadi looduskooli juhendajad Lasila Põhikooli 8. klassi õpilastele läbi keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamise programmi.

Programmi käigus said õpilased ülevaate teaduslikust uurimusmeetodist ning koostasid antud meetodile tuginedes oma keskkonnaalased uurimustööd. Iga õpilase töö kätkes endas nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Lisaks toimusid väljasõidud Tartusse ja Tallinnasse, kus külastati teadusasutusi ning läbiti hariduslikke õppeprogramme.

Projekti finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Uurimustööd: