Keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamine Tamsalu Gümnaasiumi 8. klassi õpilaste loovtöödes

Õppeaastal 2013/2014 viisid RMK Sagadi looduskooli juhendajad Tamsalu Gümnaasiumi 8. klassi õpilastele läbi keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamise programmi.

Programmi käigus said õpilased ülevaate teaduslikust uurimusmeetodist ning koostasid antud meetodile tuginedes oma keskkonnaalased uurimustööd. Iga õpilase töö kätkeb endas nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Lisaks toimusid väljasõidud Tartusse ja Tallinnasse, kus külastatakse teadusasutusi ning läbitakse hariduslikke õppeprogramme.

Õppeaasta jooksul valminud esitlused/tööd

RMK Sagadi looduskoolis on välja töötatud uurimusliku õppe metoodika rahvusvahelise projekti Case Forest raames ning hangitud EL meetmete toel erinevaid uurimuslikku õpet toetavaid vahendeid.

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus