Keskkonnakompass

SA Roheline Maakond on koostamas digitaalset õppevahendit Keskkonnakompass.
Keskkonnakompass kutsub avastama Eesti looduse mitmekülgseid väärtusi, Metsade, veekogude ja soode pildi- ja videogaleriid avavad elamuslikke „aknaid“ meie kooslustesse. Keskkonnakompassi abil saab kavandada loodusretki lähtudes erinevatest rollidest, mis suunavad looma seoseid looduse, kultuuri, majanduse ja sotsiaalse keskkonna vahel.

Keskkonnakompass toetab koolide ja looduskeskuste koostööd. Õppevahend seob ühtseks tervikuks digitaalse õppekeskkonna, õppetöö ainetundides ning õuesõppe looduskeskuses. Keskkonnakompassi abil saavad õpilased koolis oma külastuse looduskeskusesse ette valmistada ning selle abil luua erinevaid loovtöid, uurimusi ja praktilisi töid. Samuti sobib Keskkonnakompass lihtsalt loodushuvilisele koosluste ja liikide tundmaõppimiseks.

Keskkonnakompass on tellitud Keskkonnaameti poolt Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmi “Keskkonnahariduse arendamine” raames.

tagasi nupp must