Õuesõppe koolitus Lääne-Virumaa õpetajateleSA Roheline Maakond koostöös RMK Sagadi looduskooli ja Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžiga korraldas projekti „Õuesõppe koolitus Lääne-Virumaa õpetajatele“ raames kahe mooduliga koolituse, milles osales 22 Lääne-Virumaa koolide ja lasteaedade õpetajat. Koolitusseminarid toimusid 19.-20. november 2010 ja 18.-19. märts 2011 Sagadi looduskoolis. Kursus sisaldas teoreetilist ülevaadet õuesõppe pedagoogika ajaloost ja tänapäevast, kuid keskendus eelkõige praktiliste oskuste kujundamisele. Kursuse käigus viidi läbi praktilised harjutused õuesõppe metoodika rakendamiseks. Kodutööna koostati üldhariduskooli õppekavadega seotud metoodilisi materjale ning viidi läbi 8 õuesõppe seminari koolides ja lasteaedades

Koolitusel osalejad hindasid kõrgelt saadud praktilisi oskusi ja kogemusi nii õuesõppe läbiviimisel kui ka keskkonnatemaatika lõimimisel erinevatesse õppeainetesse.   

Kursuse temaatika
I moodul – Õuesõppe olemus
8.-9. oktoober 2010

  • Õuesõppe teoreetilised lähtekohad
  • Õuesõpe kaasaegsel haridusmaastikul
  • Õuesõppe meetodid
  • Õuesõppe praktilised harjutused – videotreening.

II moodul
19.-20. november 2010 – Õuesõpe õppekava raamistikus

  • Õuesõppe metoodiliste materjalide analüüs
  • Õppekava võimalused õuesõppe rakendamiseks
  • Kooli õueala – õuesõppe õpikeskkond