Lääne-Viru looduskaitsekaart

Lääne-Virumaa looduskaitsealade kaart tutvustab meie maakonna kaitsealasid, toodud on kaitsealade lühikirjeldused eesti, vene ja inglise keeles, lisaks kaitsealade vööndite lühikirjeldused ning käitumisjuhised kaitsealadel liikudes.

Kaitsealad on toodud ka Lääne-Virumaa kaardil mõõtkavaga 1:140 000.
Kaart valmis 2011.a. sügisel  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel.
Tekst ja fotod Teet Koitjärv.
Kujundus, kaardimaterjal ja trükk AS Regio.
Trükiarv 6000. Kaart on kättesaadav maakonna raamatukogudes, koolides ning looduskeskustes.